As on : 24 Sep, 2021 | EOD
Index
Inst Type Underlying Expiry Date Last Price Chg(%) OI OI Chg(%)
FUTIDX FINNIFTY 25-Nov-2021 18645.00 0.00 80 0.00
FUTSTK PAGEIND 25-Nov-2021 34100.00 1.79 420 0.00
FUTSTK SHREECEM 25-Nov-2021 29400.00 -2.31 525 16.67
FUTSTK MRF 25-Nov-2021 79995.15 -1.30 880 11.39
FUTSTK NESTLEIND 25-Nov-2021 19943.95 -0.03 950 11.76
FUTSTK BOSCHLTD 25-Nov-2021 15338.65 -0.29 1400 -3.45
FUTIDX FINNIFTY 28-Oct-2021 18681.85 0.17 1480 27.59
FUTSTK OFSS 25-Nov-2021 4848.10 2.15 1500 33.33
FUTSTK PFIZER 25-Nov-2021 5893.70 0.26 1500 0.00
FUTSTK IPCALAB 25-Nov-2021 2413.05 -3.17 1575 40.00